Skip to content

שדרות בפארק ממוקמת בסמוך לכביש 333 ולכניסה החדשה המתוכננת לעיר. השכונה משתרעת על שטח של 650 דונם ומתוכננות להיבנות בה כ- 1,300 יח”ד, כש- 10% מהן צמודות קרקע והיתר ייבנו בבנייה רוויה.

השכונה מוגדרת כ”שכונה ירוקה” ואכן יש בה רצף של שטחים ירוקים נפלאים, כאשר מוקמים היום בשכונה שבילי אופניים ותשתיות לתחבורה ציבורית.

בתחום התכנית נכלל שטח ציבורי פתוח נרחב הכולל פארק ארכיאולגי ייחודי שיציג את חיי התרבות והתעשייה בתקופה הרומית-ביזנטית כחלק מפעילות הנופש והפנאי בפארק. במקום נעשו עבודות שימור רבות ויהיה ניתן ליהנות ממיצג מרתק שמספק מבט אל העבר כחלק מחיי היום יום.

ייחודיות נוספת בשכונה היא שמלבד בתים ובניינים, היא תכלול גם אזור תעסוקה ומסחר בשטח של כ- 140 דונם. אזור זה זכה לשם “Green Sderot” והוא יהיה מודרני, נקי וירוק. באיזור ישבו גם חברות היי טק כאשר מי שיגור בשכונה ויעבוד בה, לא יזדקק אפילו לכלי רכב, מבקרים יוכלו להגיע ברכבת ומהתחנה באופניים במסלול מיוחד שמוקם בימים אלה ישירות לשכונה ולמתחם.